Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Certifikovaný partner POHODA

Prodáváme a konzultujeme software, který z naší vlastní praxe dobře známe.

Koupit firmu anebo založit vlastní?

Poslední dobou se setkávám s podnikateli, kteří řešili toto dilema a většinou se rozhodli pro koupi. A pak často dostávám otázku: Udělal jsem dobře? Odpověď není jednoduchá.

Předně je třeba říci, že stávající vlastník není blázen a zpravidla bezdůvodně neprodává klenot. Pořizovaná firma tak má své silné, ale i slabé stránky.

Výhody koupě firmy:

 • pozice na trhu, stávající zákazníci, dobrá pověst, 
 • značka, ochranná známka, patenty, užitné vzory,
 • rychlejší a snažší zahájení plného provozu,
 • držba příslušných oprávnění, licencí, povolení, certifikací a prověrek,
 • výhradní obchodní zastoupení značky,
 • výrobní, skladovací nebo obchodní prostory,

Nevýhody koupě firmy:

 • vyšší náklady na pořízení firmy (kupní cena, zvýšené náklady právního zastoupení a konzultací, znalecké posudky, účetní vícepráce…),
 • každá firma je tak trochu zajíc v pytli (skryté problémy),
 • náklady na změny v pořízené firmě (přesídlení, změny v činnosti, obtížné změny návyků zaměstnanců),
 • zátěže z minulosti (špatné pohledávky, nezaplacené dluhy, reklamace, soudní a jiné spory…).

Z vlastní zkušenosti musím říci, že důvody vedoucí ke koupi firmy by měly být opravdu silné, nejlépe nevyhnutelné. Teprve pak, je-li kupovaná firma jinak zdravá a v pořádku, je akvizice dobrým řešením. V opačném případě spíše doporučuji založit si firmu vlastní. Doba potřebná k zahájení podnikání je sice delší, avšak nesrovnatelně jistější, bez problémů a vícenákladů. Akvizice není jednoduchá operace, vyžaduje kvalitní přípravu, ale zejména větší zkušenosti samotného podnikatele a jeho účetní. Tyto zkušenosti lze jen velmi obtížně nahradit externím poradenstvím.

Firmy oceňujeme nejčastěji metodou DCF - diskontované (odúročené) cash flow. Tato metoda ve své podstatě říká, jaký čistý příjem můžeme z pořízené frmy očekávat a tedy jaká je návratnost vložených prostředků. Je však třeba zdůraznit, že výsledek této metody je značně závislý na dobrém odhadu budoucí pozice firmy. Toto omezení bývá často opomíjeno a podceňováno. Zejména v nestabilní době (hospodářská krize atp.) je použítí této jinak velmi dobré metody hodně omezeno. Jako nutný doplněk metody DCF by mělo být chápáno posouzení slabých a silných stránek firmy. Toto posouzení by se mělo zaměřit na určení současné pozice firmy na trhu, posoudit potenciál daného trhu a hlavně kvalitně prověřit potenciál firmy. Zvláštní důraz je třeba klást na lidské zdroje, jejich kvalifikaci a schopnosti, tvárnost a flexibilitu, dobré pracovní návyky. Velmi problematické jsou z tohoto pohledu koupě firem typu firma jednoho muže (ženy). Se změnou vlastníka zde z firmy odchází velká část jejího potenciálu.

Situace, kdy se zejména vyplatí koupit firmu a nezakládat svou vlastní lze shrnout do 3 bodů:

 1. Existují významné bariéry vstupu nových podnikatelů na trh (složitá povolení, certifikace, prověrky, zkoušky…).
 2. Výrazné postavení kupované firmy na trhu.
 3. Dobré zázemí kupované firmy, které by jinak šlo jen obtížně získat.

Koupě firmy je jedním z možných způsobů zahájení podnikání. Je to však cesta nákladnější, náročnější a není určení určena pro začátečníky. Koupí firmy lze mnoho získat, avšak také hodně ztratit.

Kontaktujte nás

Zpracování osobních údajů
Nastavení sledování Cookies