Vedení účetnictví

Co nabízíme?

Nabízíme vedení účetnictví dle českých právních předpisů, a to jako komplexní službu, ale i jako službu navazující na práci Vašich zaměstnanců nebo majitele. Naše služby stojí na pokrokových technologiích a výborné znalosti používaného software. Výhodou je i přehledná cenová politika, kdy není-li cena stanovena paušálem, odvíjí se od počtu a druhu tzv. primárních dokladů. To znamená, že za jednu fakturu zaplatíte 1 krát jednotková cena a nikoliv 2 až 3 krát jednotková cena, jako je tomu při ocenění pomocí počtu položek v účetním deníku. Různé účetní programy rozepisují doklady na různý počet řádků deníku, nabídková cena je pak neporovnatelná a tváří se nižší. Jednotkové ceny navíc nedoplňujeme přídavnými cenami za položku bankovního výpisu, zpracování daňových přiznání, roční účetní závěrku atd.

Podporujeme tyto formy spolupráce účetní firmy a klienta:
 • online účetnictví na našem serveru s možností vzdáleného přístupu klienta a jeho zaměstnanců (případně i obchodních partnerů),
 • online účetnictví na serveru klienta nebo pronajatém v hostingovém centru, a to formou vzdáleného přístupu,
 • offline propojené účetní programy účetní firmy a klienta s emailovým přenosem synchronizačních dávek s daty.

Klient samozřejmě nemusí využívat a platit vzdálený přístup na náš server, pokud tuto možnost nechce využívat. I tak však získává výhody z použití SQL technologie, nejvyšších verzí účetních programů a násobného diverzifikovaného zálohování dat. Účetní služby poskytujeme v programech VARIO 12 a POHODA E1, použití jiného programu je možné, pokud jej klient vlastní.

Pro koho je služba určena?

Vedení účetnictví nabízíme jak podnikatelským subjektům (fyzické osoby, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva atd.), ale také neziskovým subjektům (občanská sdružení, nadace, školská právnická osoba, zdravotnická zařízení) a příspěvkovým organizacím nebo městům a obcím.

Vedení účetnictví obsahuje také:

 • zavedení klienta do systému,
 • členění na zakázky, střediska nebo nákladový klíč dle zadání klienta,
 • zásoby způsobem A i B,
 • vztahy s EU a třetími zeměmi,
 • více DIČ (registrace k DPH v jiných státech EU),
 • používání cizích měn na pokladnách i bankovních účtech,
 • kontroly FÚ do rozsahu 1 dne (8 hodin) na jednu kontrolu,
 • potřebná daňová přiznání včetně souhrnného hlášení, 
 • základní statistiky ČSÚ,
 • základní reporting pro management nebo vlastníka,
 • vnitropodnikové směrnice v rozsahu vyžadovaném zákonem nebo jiným předpisem.

Výše uvedené služby jsou součástí jednotné ceny (paušálu nebo jednotkových cen), nejedná se o služby za příplatek.

Přídavné služby:

K výše uvedeným službám lze využít řadu přídavých služeb z našeho širokého portfolia. Následující soupis není z pochopitelných důvodů úplný a je třeba ho vnímat jako inspiraci. Pro konkrétní nastavení a podmínky přídavných služeb nás neváhejte kontaktovat.

 • provedení rekontrukce stávajícího účetnictví,
 • pořízení nebo prodej firmy,
 • posouzení stávající účetní metodiky a stavu účetnictví (*),
 • zpracování účetních směrnic a jejich implementace (*),
 • reporting pro mateřskou společnost,
 • likvidace společnosti,
 • ukončení podnikání,
 • přechod na daňovou evidenci nebo výdaje paušálem,
 • optimalizace účetních prací,
 • konzultace daňových a účetních důsledků,
 • přídavné služby uvedené u jiných služeb nabízených na těchto webových stránkách.

Přídavné služby mohou, ale nemusí být zvlášť zpoplatněny. Služby označené (*) jsou určeny pro subjekty, kterým EPADUS s.r.o. nevede účetnictví, neboť naši účetní klienti je mají zahrnuty ve standardu. Některé expertní služby mají omezenou kapacitu a jsou přednostně poskytovány klientům, kterým vedeme účetnictví nebo mzdy. Pokud Vás zajímá naše cena nebo rozsah služeb ve Vašem případě, neváhejte nás kontaktovat.

viz Ceník

 

EPADUS s.r.o.

Telefon: +420 226 200 946
+420 603 552 111
email: epadus@epadus.cz
MSN: epadus@windowslive.com
ICQ: 281-358-378
Skype: milan.bouda
Adresa: EPADUS s.r.o.
Štěrboholská 184/28
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 24685313
DIČ: CZ24685313
URL: http://www.EPADUS.cz/