Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Certifikovaný partner POHODA

Prodáváme a konzultujeme software, který z naší vlastní praxe dobře známe.

Firemní auto a nový zákaz bezúplatných plnění vůči společníkům

Od 1.1.2021 vstoupila v účinnost novela č. 30/2020 Sb., která doplňuje nový §40, odst. 5 zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb. v platném znění). Tento odstavec pro obchodní korporace nově zavádí zákaz poskytnutí bezúplatných plnění společníkovi nebo osobě jemu blízké

Dostupné výklady a komentáře se točí kolem situací, kdy firmy sponzorovaly své společníky například formou finančních výpomocí (v praxi často jako pokladny s fiktivním horentním zůstatkem) nebo rovnou poskytovaly bezúplatné půjčky a ručení za své společníky (například společník si nepůjčil na pořízení soukromé nemovitosti v bance, ale od své společnosti s ručením omezeným, která to pak evidovala jako pohledávku za společníkem). Fakticky tak docházelo k majetkovému prospěchu (výplatě zisku), aniž by takový transfer prošel zdaněním (například jako odměna za práci pro společnost nebo výplata podílu na zisku). 

Je pravda, že správci daně tyto nešvary již postihovaly s odvoláním na nárok na přiměřenou odměnu za odvedenou práci nebo jako povinnost uplatňovat mezi osobami blízkými ceny obvyklé v době a místě plnění. A soudy jim dávaly za pravdu. 

Nově podobné praktiky zakazuje přímo §40, odst. 5 zákona o obchodních korporacích. 

Jenomže bezúplatným plněním je i poskytnutí firemního vozidla pro soukromé účely! Povinnost přidanit 1% pořizovací ceny vozidla včetně DPH na tom nic nemění, protože toto daňové řešení není cenou. 

Nově tak vzniká nerovnost, kdy běžný zaměstnanec nebo jednatel, který není zároveň společníkem, mohou mít jako "zaměstnanecký benefit" firemní auto k soukromým účelům a na dosavadní praxi se u nich nic nemění. Pokud je ale stejný zaměstnanec nebo jednatel současně i společníkem dané obchodní korporace, pak je takové plnění nově zakázané. Je to nedomyšlenost a zbytečná diskriminace. Je jen malou záplatou fakt, že takové použití nového ustanovení nikdo nepředpokládal. Ustanovení obsahuje 4 výjimky, ale pro tento případ jsou nepoužitelné. 

V případě společníků je od 1.1.2021 jedinou legální možností zapůjčení firemního vozidla za úplatu, a to ve výši ceny obvyklé v místě a době plnění. Je zřejmé, že stanovení takového půjčovného může být u celé řady vozidel obtížné, protože taková vozidla se běžně nepůjčují v půjčovnách. 

Nové ustanovení dopadá zejména na společníky společností s ručením omezeným, protože akcionáři obvykle firemní vozidla nepoužívají, i když někteří zaměstnanci mohou být současně akcionáři.

Kontaktujte nás

Zpracování osobních údajů
Nastavení sledování Cookies