Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Certifikovaný partner POHODA

Prodáváme a konzultujeme software, který z naší vlastní praxe dobře známe.

Nezapomeňte zkontrolovat nastavené průměry kvůli změně minimální zaručené mzdy!

Všichni už si zvykli, že změna minimální mzdy znamená změnu ve zdravotním pojíštění (OSVČ i OBZP) a také kontrolu a případnou změnu pracovních smluv nebo mzdových výměrů zaměstnanců s nejnižšími příjmy. 

Bohužel už léta nemáme jen minimální mzdu, ale také minimální zaručenou mzdu. Zaměstnanci se tak člení do 8 skupin prací a každé skupině prací náleží minimální zaručená mzda. Aktuální změna tak může znamenat nutnost navýšit mzdu i dalším zaměstnancům. Podrobněji problematiku minimální zaručené mzdy probereme v samostatném článku. 

Je třeba ale upozornit na další aspekt a tím je průměrný výdělek pro pracovněprávní účely. Ten se počítá z příjmů každého zaměstnance za minulé kalendářní čtvrtletí a výpočet obvykle řeší mzdový program. Bohužel ne každý mzdový program také řeší, do které skupiny prací daný zaměstnanec patří a nekontroluje, zda vypočítaný průměrný výdělek pro pracovněprávní účely je roven nebo je vyšší, než je hodinová minimální zaručená mzda skupiny, do které patří daný zaměstnanec. 

Pokud je vypočtený průměr nižší a mzdový program ani uživatel nezasáhnou, je po celé následující kalendářní čtrtletí používán pro výpočet náhrad mzdy nesprávný (nižší) průměr, než by měl být. Výsledkem je nižší mzda zaměstnance a nižší odvody, což následně generuje nepříjemné opravy mezd a doplatky. 

Proto je nutné, aby mzdový program nebo mzdový účetní po každém zvýšení minimální zaručené mzdy zkontroloval, že je průměrný výdělek pro pracovněprávní účely všech zaměstnanců ve správné výši a pokud není, přepsal ho hodinovou výší minimální zaručené mzdy platnou pro danou skupinu prací. 

Stejný problém nastává každé nové kalendářní čtvrtletí, pokud má zaměstnanec mzdu měsíční (nebo i úkolovou) a jeho mzda je stanovena na spodní hranici minimální zaručené mzdy anebo je velmi blízko minima. Při výpočtu hodinového průměrného výdělku pro pracovněprávní účely z měsíční mzdy totiž dochází k odchylkám vlivem různého počtu pracovních dní v kalendářním měsíci. Takto vzniklá odchylka je menší než když je příčinou změna minimální zaručené mzdy, ale výsledkem je stejná chyba, která opět generuje doplatky mezd a odvodů, byť v nižších částkách. 

Výši minimální zaručené mzdy platné od 1.1.2021: 

Skupina prací 2020 2021
1. 87,30 Kč 90,50 Kč
2. 96,30 Kč 99,90 Kč
3. 106,40 Kč 110,30 Kč
4. 117,40 Kč 121,80 Kč
5. 129,70 Kč 134,40 Kč
6. 143,20 Kč 148,40 Kč
7. 158,10 Kč 163,90 Kč
8. 174,60 Kč 181,00 Kč

Pokud tedy průměrný výdělek pro pracovněprávní účely vyjde 145,00 Kč a daný zaměstnanec patří do 6. skupiny prací, musí mu mzdový program nebo mzdový účetní hodnotu ručně přepsat na 148,40 Kč a toto musí kontrolovat při každé změně minimální zaručené mzdy a při zpracování mezd za každý první měsíc kalendářního čtvrtletí, pokud si neověří, že to mzdový program opravdu sám řeší. 

Kontaktujte nás

Zpracování osobních údajů
Nastavení sledování Cookies